28 września 2018

Poszukiwana/y wolontariusz/ka

28 września 2018 | Anna Weronika Brzezińska

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w dniach 9-11.11.2018 r. organizuje warsztaty w ramach realizacji projektu „Warsztaty wzornictwa regionalnego Południowej Wielkopolski” poszukuje wolontariusza/ki, który/a spełnia nast. kryteria:

– jest studentem/ką studiów II stopnia (mgr) lub III stopnia (dr)

– jest osobą kreatywną i potrafiącą pracować w zespole

Organizator oferuje:

– nocleg i wyżywienie podczas trwania warsztatów

– zaświadczenie o uczestnictwie

Po zakończeniu warsztatów wolontariusz/ka przygotuje krótkie sprawozdanie z ich przebiegu, które zostanie opublikowane.

Projekt realizowany będzie w oddziale MOZK Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie poprzez organizację warsztatów kreatywnych w oparciu o wzornictwo regionalne dla Kół Gospodyń Wiejskich z Południowej Wielkopolski (powiaty: kępiński, ostrowski, ostrzeszowski, kaliski, pleszewski, krotoszyński, jarociński). Warsztaty obejmować będą: informacje z zakresu sztuki ludowej Południowej Wielkopolski z wykorzystaniem zbiorów etnograficznych MOZK, podstawy projektowania graficznego, malowanie na tkaninie, wykonywanie ozdób choinkowych i słomianych pająków. Warsztaty poprowadzą twórczynie ludowe, mieszkanki Południowej Wielkopolski. Zadanie jest realizowane w ramach projektu „EtnoPolska”, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Osoby zainteresowane wolontariatem proszone są o kontakt z dr hab. Prof. UAM Anną Weroniką Brzezińską, awbrzez@amu.edu.pl

Fot. MOZK