12 października 2018

100 wspomnień na 100-lecie

12 października 2018 | Anna Weronika Brzezińska

100 wspomnień na 100-lecie

Katedry/Instytutu Etnografii/Etnologii i Antropologii Kulturowej

Uniwersytetu Poznańskiego/Adama Mickiewicza

Zbliża się wielkimi krokami 100. rocznica powołania Katedry/Instytutu Etnografii/Etnologii i Antropologii Kulturowej, najstarszej w obecnych granicach polskiej, uniwersyteckiej placówki etnologicznej, utworzonej w 1919 r. O historii tej instytucji mówią dokumenty przechowywane w archiwum uniwersyteckim i instytutowym, biogramy związanych z nią osób, publikowane teksty jej pracowników, doktorantów i studentów oraz wydawnictwa okolicznościowe. Część tej historii, tej bardziej publicznej, będącej udziałem szerszych zespołów uczestników, i tej bardziej osobistej doświadczonej przez jednostki, mieści się w naszej pamięci – pamięci nas, byłych i obecnych studentów oraz obecnych i byłych pracowników.

W nawiązaniu do pisma z dn. 29 maja 2015 r., obecny i poprzedni dyrektorzy Instytutu oraz członkowie komitetu obchodów 100-lecia Instytutu, zwracają się ponownie z  prośbą o nadsyłanie tekstów, fotografii, karykatur, rysunków, komiksów i in. nt. Moje studia/Moje miejsce pracy, związanych ze studiowaniem, pracą i życiem w Katedrze/Instytucie.

Z radością przyjęliśmy zgłoszenia nadesłane w 2015 roku i później po pierwszym apelu licząc, że te deklaracje zostaną podtrzymane. Być może ktoś teraz nabrał ochoty na podzielenie się swoimi wspomnieniami, do wielu poprzedni apel nie dotarł, a poza tym lista absolwentów się wydłużyła. Zapraszamy zatem do podzielenia się wspomnieniami. Niech ich treść i forma wyrażą Państwa wyobrażenia, odczucia i całe bogactwo przeszłości, którą współtworzyliśmy jako społeczność akademicka. Jedynym ograniczeniem jest objętość tekstów, która powinna zamknąć się w 10.000 znaków. Materiały zostaną poddane pracom redakcyjnym, a publikować je będziemy na stronie internetowej Instytutu; rozważana jest też możliwość wersji drukowanej. Sięgnijmy do pamięci i utrwalmy nasze wspomnienia wzbogacając w ten sposób historię Instytutu.

Prosimy o nadsyłanie gotowych tekstów do dnia 31 grudnia 2018 r. na adres Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, ul. Umultowska 89 D, 61-614 Poznań  lub na adres mailowy: irakabat@amu.edu.pl

Z pozdrowieniami

Michał Buchowski, Zbigniew Jasiewicz, Aleksander Posern-Zieliński

i zespół organizacyjny: Waldemar Kuligowski, Wojciech Dohnal, Agnieszka Chwieduk, Anna W. Brzezińska, Natalia Bloch, Łukasz Kaczmarek, Irena Kabat

Poznań, 12 października 2018 r.

Fot. Stanisław Kusza, 1969, Zjazd Absolwentów Etnografii UP i UAM z okazji 50-lecia Uniwersytetu – okolicznościowa wystawka