11 września 2018

Konferencja PTL w Łodzi

11 września 2018 | Anna Weronika Brzezińska

W dniach 19-23.09.2018 roku w Łodzi odbędzie się konferencja pt. „Etnografie współczesności. Obszary, metody, perspektywy”, która towarzyszy XCIV Walnemu Zjazdowi Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Uczestniczyć w niej będzie silna reprezentacja poznańskich badaczek i badaczy, którzy w sesji plenarnej oraz kilku sekcjach tematycznych wygłoszą następujące referaty:

 

Sesja plenarna:

Prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz, Profesor Bronisława Kopczyńska-Jaworska, moja starsza koleżanka, Bronka

dr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska, Partnerstwo w terenie. O współpracy etnografa ze społecznością lokalną

 

Panel I organizowany przez Sekcję Folklorystyczną:

dr Mariusz Filip, Rodzima wiara – bękarcia siostra folklorystyki

mgr Karolina Dziubata, Wesele Szamotulskie. Folkloryzacja jako forma ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego

 

Panel II organizowany przez Sekcję Metodologiczną:

dr Agata Stanisz, Antropologia transportu towarowego i badania nad kulturami logistyki. Czy w polskiej antropologii istnieją

road studies?

dr Natalia Bloch, Przezwyciężanie ciemnej antropologii. Turystyka niosąca nadzieję i znosząca ubóstwo

dr Izabella Main, Badania emigracji (polskich) pielęgniarek jako przykład uwikłania i pozycyjności

dr Łukasz Kaczmarek, Antropologia dobrostanu w badaniach nad mobilnością społeczno-przestrzenną

 

Panel III organizowany przez Sekcję Muzeologiczną:

mgr Michalina Janaszak, Niematerialne dziedzictwo kulturowe a praktyka muzealna na przykładzie działalności Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

 

Panel 5 organizowany przez Sekcję Studiów nad Dziedzictwem i Pamięcią Kulturową:

mgr Agata Stasik, „Daje krzepę, krasi lica nielegalna śliwowica”. Refleksja o produkcie regionalnym

 

Cały program dostępny na stronie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.