8 listopada 2023

Nasze pracowniczki i pracownicy podczas Światowego Kongresu Antropologicznego IUAES w New Delhi w Indiach

8 listopada 2023 | Karolina Dziubata

Nasz Instytut był najliczniej reprezentowaną antropologiczną instytucją z Polski podczas Światowego Kongresu Antropologicznego w New Delhi (Indie). W tygodniowych obradach kongresu International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES) i World Anthropological Union (WAU) wzięło udział łącznie 11 osób z Instytutu Antropologii i Etnologii UAM, z czego 7 na miejscu.

  • Natalia Bloch, Łukasz Kaczmarek i Hannah Wadle zorganizowali i poprowadzili własne panele tematyczne, a Michał Buchowski, Jan Lorenz, Michał Sita i Elżbieta Wiejaczka wygłosili referaty. Wzięliśmy też udział w corocznych spotkaniach komisji naukowych IUAES, Michał Buchowski w posiedzeniu World Council of Anthropological Associations, a Natalia Bloch w inauguracyjnym posiedzeniu nowo wybranego Executive Committee IUAES oraz posiedzeniu Council of Commissions.
  • Yuliia Andriichuk, Karolina Dziubata-Smykowska, Olena Martynczuk i Agata Stanisz wygłosiły prezentacje online podczas panelu organizowanego przez Agatę Stanisz wraz z Karoliną Dziubatą-Smykowsą i Kathariną Schuchardt.

Kongres odbył się na północnym kampusie Delhi Univeristy. Wzięło w nim udział ponad 700 antropologów/żek z całego świata oraz kilkuset z Indii. Organizacja kongresów IUAES-WAU w krajach poza tzw. globalną Północą ma wspierać proces dekolonizacji wiedzy antropologicznej i przełamywać globalne nierówności dzięki umożliwianiu uczestnictwa szerokiemu gronu lokalnych badaczy/ek.

Każdego wieczoru osoby uczestniczące w kongresie były zapraszane do udziału w programie kulturalnym, będącym fuzją klasycznej muzyki indyjskiej z Bollywood, ale też ze sztuką japońską i brazylijską. Wszędzie w Delhi widać było ślady po szczycie G20.

Ostatni kongres IUAES na żywo odbył się w naszym Instytucie w roku 2019. Wielokrotnie mogliśmy słyszeć miłe słowa na temat Poznania i wyrazy uznania dla naszego kongresu. Kolejny kongres odbędzie się w Johannesburgu w listopadzie 2024.

Nasz udział w kongresie był możliwy dzięki finansowemu wsparciu z ID-UB UAM, Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, Narodowego Centrum Nauki i Polskiej Akademii Nauk.

Tekst: Natalia Bloch, Hannah Wadle