27 września 2022

KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO

27 września 2022 | Karolina Dziubata

Zakończyły się obrady 97. Walnego Zgromadzenia Delegatów w Bytomiu, któremu towarzyszyła ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura tradycyjna jako doświadczenie i wyzwanie badawcze”. Referaty wygłosiły nasze pracowniczki oraz doktorantka i studentka:

  • dr hab. Agata Stanisz, Antropocen na wsi – kultura społeczności wiejskich w perspektywie antropologii środowiskowe
  • dr hab. Anna Weronika Brzezińska, prof. UAM, Kultura tradycyjna w wielkim mieście. Rekonfiguracje, kreacje i nadinterpretacje tradycyjnych form świętowania
  • Zuzanna Majerowicz, Strój chazacki jako przejaw kultury tradycyjnej wśród zespołów regionalnych na terenie mikroregionu etnograficznego Chazy w południowej Wielkopolsce
  • dr Karolina Dziubata-Smykowska, Polityczny wymiar folkloryzmu na przykładzie weselnych widowisk obrzędowych
  • mgr Yuliia Andriichuk, Wyzwolenie przez gotowanie: emancypacyjny potencjał jedzenia w kontekście działalności kół gospodyń wiejskich

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze założone w 1895 roku we Lwowie jest towarzystwem naukowym skupiającym w swych szeregach osoby zawodowe związane z etnografią, etnologia i antropologią społeczno-kulturową. Obecnie liczy ponad 700 członkiń i członków. Prezeską Zarządy Głównego od 2019 roku jest dr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska. W naszym Instytucie ma swoją siedzibę od 1947 roku Oddział PTL w Poznaniu. W Zarządzie Oddziału zasiadają nasze pracowniczki – mgr Małgorzata Graumiller oraz dr Karolina Dziubata-Smykowska.