Instytutowe Seminaria Antropologiczne: „Spacer po linie. Performowanie ról genderowych, rodzicielskich i opiekuńczych przez matki dzieci z rzadką wrodzoną wadą metabolizmu” mgr Anna Chowaniec

Zapraszamy na piąte spotkanie z cyklu Instytutowe Seminaria Antropologiczne w roku akademickim 2020/2021, które odbędzie się 08.12.2020 o 09:30. mgr Anna Chowaniec„Spacer po linie”. Performowanie ról genderowych, rodzicielskich i opiekuńczych przez matki dzieci z rzadką wrodzoną wadą metabolizmu Celem wystąpienia jest omówienie procesu tworzenia się nowych tożsamości, zaburzonych biografii i podwójnych ról społecznych matek osób,…

dr Łukasz Kaczmarek w debacie World Council of Anthropological Associations „Contemporary Politics and Anthropology”

Już jutro debata organizowana przez World Council of Anthropological Associations pt. „Contemporary Politics and Anthropology” w której udział weźmie dr Łukasz Kaczmarek z Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Oddział w Poznaniu oraz z Instytut Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu i Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM. Zachęcamy do udziału! Szczegóły w wydarzeniu na Facebooku.

Instytutowe Seminaria Antropologiczne: „Życie w cieniu wielkich haseł: palimpsest pamięci w albańskim Beracie” prof. Waldemar Kuligowski

Zapraszamy na trzecie spotkanie z cyklu Instytutowe Seminaria Antropologiczne w roku akademickim 2021/2021. We wtorek 24.11.2020 omawiać będziemy tekst prof. Waldemara Kuligowskiego „Życie w cieniu wielkich haseł: palimpsest pamięci w albańskim Beracie”. W 1968 roku na górze Shpirag nieopodal albańskiego miasta Berat powstała gigantyczna inskrypcja „ENVER”, będąca prezentem urodzinowym dla reżimowego przywódcy Envera Hodży. Napis…

Nowe granty w CeBaM UAM dla prof. Michała Buchowskiego i mgr Marty Kluszczyńskiej

Z dumą informujemy, że prof. Michał Buchowski uzyskał grant Opus-19 „Alienowanie i urasawianie Romów i muzułmanów w państwie narodowym” a nasza doktorantka mgr Marta Kluszczyńska otrzymała Preludium-19 „Płeć i sprawczość w procesach migracyjnych na przykładzie Saharyjczyków i Saharyjek migrujących do Hiszpanii” (opiekuna naukowa prof. UAM Izabella Main). Wyniki konkursów Opus-19 i Preludium-19 znajdują się na…

mgr Karolina Echaust i Kosma Lechowicz na konferencji „Etnografia transrelacyjna. Poznanie i praxis w świecie więcej-niż-ludzkim”

W dniach 19-20.11.2020 odbywa się konferencja naukowa pt. „Etnografia transrelacyjna. Poznanie i praxis w świecie więcej-niż-ludzkim” organizowana przez Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. 19.11.2020 o godz. 16:40 z referatem pt. „Etnografia przedtekstowa w badaniach nad światem więcej-niż-ludzkim” wystąpi nasza doktorantka Karolina Echaust. 20.11.2020 o godz. 11:00 z…

Wystąpienie dr hab. Anny Weroniki Brzezińskiej na konferencji „Strajki szkolne na Kaszubach 1906 i 1907 r.”

27 listopada na platformie ClickMeeting odbędzie się Ogólnopolska Konferencja ONLINE „Strajki szkolne na Kaszubach 1906-1907 r.” organizowana przez Kaszubsko – Pomorska Szkoła Wyższa, Kaszubski Zespół Parlamentarny oraz Instytut Balticum. O godz. 12:30 wystąpi dr hab. Anna Weronika Brzezińska z referatem „Wypisy z kronik szkolnych na Kociewiu. Materiały etnograficzne ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego”. Zapraszamy do…

Łódzkie Studia Etnograficzne t. 59 pod red. Anny Weroniki Brzezińskiej i Katarzyny Majbrody

Zapraszamy do lektury tegorocznego tomu „Łódzkich Studiów Etnograficznych”, który redagowała m.in. Anna Weronika Brzezińska. W numerze znajduje się także artykuł autorstwa Izabelli Main i Marty Kluszczyńskiej pt. „Projekty edukacyjne na rzecz integracji społecznej oraz kształtowania postaw tolerancji i zrozumienia”. lse.ptl.info.pl/2020/11/16/nowosc-tom-lix-2020/

Koniec projektu badawczego „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu – ochrona i wzmacnianie tradycji”

Dobiegł końca projekt badawczy „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu – ochrona i wzmacnianie tradycji”, realizowany w Spycimierzu (gm. Uniejów) w latach 2019-2020 z udziałem wielu członków Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Projekt był prowadzony przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Uniejowie i współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, według koncepcji Prezeski PTL –…

Instytutowe Seminaria Antropologiczne: „Książę i kaczor” dr Piotr Fabiś

Zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu Instytutowe Seminaria Antropologiczne w roku akademickim 2021/2021 w dniu 10.11.2020. Przedmiotem dyskusji będzie rozdział z książki dra Piotra Fabisia pt. „Zawsze błądzić pośród wiatrów. Antropologiczne studium ewolucji strukturalnej westernu filmowego” wydanej w ramach serii „Etnologia i Antropologia Kulturowa” (nr 33). Tytuł rozdziału brzmi „Książę i kaczor” i stanowi strukturalną…