8 grudnia 2021

Nauczanie zdalne od 20 grudnia do 9 stycznia

8 grudnia 2021 | Karolina Dziubata

Kolegium rektorskie podjęło decyzję o przeniesieniu kształcenia do formy zdalnej w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r., niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów albo w programie kształcenia. Jedynie zajęcia, które nie mogą być prowadzone w ramach kształcenia na odległość, realizuje się w siedzibie Uniwersytetu.


Link do wersji tekstowej zarządzenia w BIP: https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0033/278565/ZR-154-2021-2022.pdf