1 grudnia 2021

Seminarium 07.12.2021: Detencja cudzoziemców w Polsce

1 grudnia 2021 | Karolina Dziubata

Zapraszamy na Seminarium Naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu.Dla osób pracujących i studiujących na IAiE – stacjonarnie w Instytucie w sali im. J. Burszty.

Dla zainteresowanych – MS Teams, link do spotkania: https://tinyurl.com/pe5d2rch

07.12.2021

Agnieszka Chwieduk
Jacek Schmidt

Detencja cudzoziemców w Polsce

Wystąpienie jest poświęcone wstępnej charakterystyce instytucji Strzeżonych Ośrodków dla Cudzoziemców [SOdC] w Polsce. Kultura organizacyjna SOdC była przedmiotem zainteresowań badawczych interdyscyplinarnego zespołu projektowego w latach 2018-2019, w skład którego wchodzili prelegenci. Pierwszym poruszanym wątkiem będzie struktura SOdC i organizacja przestrzeni detencyjnej. Drugi wątek wystąpienia to prezentacja case study wybranych praktyk imigrantów umieszczonych w SOdC. Analizowane zachowania związane są ze sferą zdrowia psychicznego (emocjonalnego) w warunkach detencji oraz określonymi postawami adaptacyjnymi.—

Seminaria naukowe IAiE UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi.

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci IAiE. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej.Serdecznie zapraszamy!

FACEBOOK