3 grudnia 2021

Projekt mgr Elżbiety Wiejaczki dofinansowany w ramach konkursu Preludium 20 NCN

3 grudnia 2021 | Karolina Dziubata

Projekt mgr Elżbiety Wiejaczki został dofinansowany w ramach konkursu Preludium 20 Narodowego Centrum Nauki. Gratulujemy!

Nasza doktorantka, Elżbieta Wiejaczka, uzyskała grant Preludium 20. Będzie realizować 3-letni projekt zatytułowany „Turystyka i migracje małżeńskie w postkolonialnym świecie. Antropologiczne studium długotrwałych intymnych relacji Masajów i Europejek”.Celem projektu jest zbadanie długotrwałych relacji masajskich mężczyzn z Europejkami, zwłaszcza tych, które skutkują zmianą miejsca zamieszkania jednego z partnerów. Najważniejszymi – i nowatorskimi – zagadnieniami badań będzie próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak kontakt i relacje z Europejkami wpływają na redefiniowanie przez Masajów koncepcji męskości i kobiecości oraz jaki wpływ ma turystyka na kształtowanie się nowych form rodzinnych, w tym, jak doktorantka proponuje ją nazywać, „poligamicznej rodziny międzykulturowej”.

Masajowie często nawiązują relacje ze starszymi od siebie Europejkami, które nie chcą być matkami lub posiadają już dzieci z poprzednich związków i nie planują kolejnych. W życiu Masajów natomiast rodzina odgrywa bardzo ważną rolę. Wydaje się, że jest to powód, dla którego Masajowie zaczynają budować bardziej skomplikowane relacje: poślubiają kobietę z Europy, ale również Masajkę, która da im dzieci.

Zagadnienia dotyczące długotrwałych intymnych relacji Masajów i Europejek Wiejaczka będzie analizować w kontekście antropologii turystyki i migracji, korzystając z perspektywy postkolonialnej.

Opiekunką projektu jest prof. UAM dra hab. Natalia Bloch.

https://humanistyka.amu.edu.pl/aktualnosci/pozytywnie-ocenione-aplikacje-grantowe-zlozone-przez-doktorantki-naszej-szkoly/