13 grudnia 2021

Żywa biblioteka z osobami pomagającymi na granicy

13 grudnia 2021 | Karolina Dziubata

„Żywymi książkami” w naszej bibliotece będą osoby działające w grupach interwencyjnych i edukacyjnych na granicy polsko-białoruskiej w związku z panującym tam kryzysem humanitarnym – studenci/tki, doktoranci/tki i pracownicy/czki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz mieszkańcy/ki strefy przygranicznej. 

Wydarzenie na FB

Jeśli chcesz porozmawiać w cztery oczy o ich doświadczeniach, dowiedzieć się z pierwszej ręki, jak wygląda sytuacja na granicy, zapytać, kim są ludzie spotykani w lasach, dołącz. 

Naszymi „żywymi książkami” będą:

  • osoba regularnie działająca w grupach interwencyjnych, studentka UAM
  • osoba działająca w grupie interwencyjnej na granicy w listopadzie, pracownik UAM
  • osoba działająca w grupie edukacyjnej na granicy w październiku, doktorantka UAM
  • osoba regularnie działająca w grupach interwencyjnych i edukacyjnych od września, studentka UAM
  • mieszkaniec strefy przygranicznej, który od września angażuje się w lokalne działania i udzielanie pomocy humanitarnej.

Wydarzenie odbędzie się 20 grudnia (poniedziałek) o godz. 18.00 w formie zdalnej. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do końca dnia poprzedzającego wydarzenie.

Cykl spotkań „Żywa biblioteka o sytuacji na granicy” jest jednym z działań informacyjnych o kryzysie humanitarnym na granicy polsko-białoruskiej organizowanym przez zaangażowane osoby z UAM. Działania te, zainicjowane przez Centrum Badań Migracyjnych UAM, zostały objęte honorowym patronatem Rektory UAM, prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej.