15 lutego 2023

Webinar CeBaM: Materialność diaspory. Krajobraz społeczno-językowy „polskiej” wsi w południowej Brazylii

15 lutego 2023 | Karolina Dziubata

Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na webinar zatytułowany: Materialność diaspory. Krajobraz społeczno-językowy „polskiej” wsi w południowej Brazylii, który poprowadzi Karolina Bielenin-Lenczowska (Uniwersytet Warszawski). 

Termin: 23 lutego 2023, czwartek, godz. 10.00-11:30 (online, zoom).

Prosimy o wcześniejszą rejestrację: https://forms.gle/jSYTr1WpZUbHymYC6 

Abstrakt:

Migranci, którzy przybyli do Brazylii pod koniec XIX wieku z różnych krajów Europy, otrzymali od państwa ziemię pod uprawę roli, podstawowe narzędzia i ziarna na zasiew. Wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i dostępne materiały, założyli oni własne gospodarstwa oraz zbudowali domy, szkoły i kościoły. Obecnie w krajobrazie wiejskim, rolniczym południowej Brazylii bardzo wyraźnie widać wkład europejskich osadników.

Na podstawie materiałów z etnograficznych badań terenowych prowadzonych w latach 2015-2016 oraz 2019-2021 w jednej z wsi w stanie Paraná spróbuję odpowiedzieć na następujące pytania: jak migranci z ziem polskich i ich potomkowie przekształcili i oswoili krajobraz przyrodniczy, społeczny oraz językowy, a także na czym polega według nich „polskość” pewnych praktyk, zwyczajów i materialności.

Karolina Bielenin-Lenczowska – antropolożka i lingwistka, adiunktka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. W latach 2019-2021 była profesorką wizytującą na Wydziale Lingwistyki Uniwersytetu Federalnego stanu Santa Catarina we Florianopolis, Brazylia. Jej zainteresowania badawcze obejmują metodologię badań oraz etnograficzne i socjolingwistyczne aspekty migracji i diaspory. W latach 2008-2014 prowadziła badania etnograficzne w Republice Macedonii i we Włoszech, koncentrując się na codziennych praktykach translokalnych, wieloetnicznych relacjach sąsiedzkich, islamie i płci. Obecnie zajmuje się dziedzictwem kulturowym Brazylijczyków polskiego pochodzenia w południowej Brazylii, skupiając się na krajobrazie, ideologiach językowych i praktykach jedzeniowych.

Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/2j2WK2R5o 

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i będzie nagrywane. Biorąc udział w tym webinarze, automatycznie wyrażasz zgodę na nagrywanie treści audiowizualnych prezentowanych podczas wydarzenia oraz wyrażasz zgodę na późniejsze wykorzystanie nagrania w przestrzeni publicznej.

Webinar jest częścią serii CeBaM webinar series, w ramach której co miesiąc zapraszamy na spotkanie z badaczami i badaczkami migracji z Polski i ze świata.