11 stycznia 2024

Webinar CeBaM: Migracja wahadłowa młodych Saharyjczyków i Saharyjek między obozami dla uchodźców w Algierii a Hiszpanią (mgr Marta Kluszczyńska)

11 stycznia 2024 | Karolina Dziubata

Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na webinar zatytułowany “Migracja wahadłowa młodych Saharyjczyków i Saharyjek między obozami dla uchodźców w Algierii a Hiszpanią”,  który poprowadzi Marta Kluszczyńska (doktorantka Instytutu Antropologii i Etnologii, członkini Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ).

 

Termin: 25 stycznia 2024, czwartek, godz. 17.00-18:30 (online, zoom).

Dołącz do spotkania Zoom:

https://zoom.us/j/99365729080?pwd=dmg1RWp6Q3BBWVY2cHAwZ2psVGxlZz09

Identyfikator spotkania: 993 6572 9080

Kod dostępu: wY9L8e

 

Abstrakt:W ostatnich latach coraz więcej Saharyjczyków migruje wahadłowo z algierskich obozów dla uchodźców do Hiszpanii. Migracja ta związana jest z sezonową pracą w sektorze hotelarsko-gastronomicznym oraz powrotem do obozów na pozostałą część roku. Taka mobilność pozwala na wsparcie finansowe rodziny mieszkającej w obozach, równocześnie umożliwiając spędzenie wystarczającego czasu z krewnymi i przyjaciółmi pozostającymi w Algierii. Po przybyciu do Hiszpanii, młodzi migranci dążą do jak najszybszego zalegalizowania swojego pobytu i pracy, najczęściej poprzez uzyskanie statusu bezpaństwowca. Taka strategia ma jednak wpływ na ich status prawny i wydaje się być bardziej prekarna w porównaniu do obieranej we wcześniejszych latach drogi legalizacji pobytu poprzez staranie się o nadanie obywatelstwa.

BIO:Marta Kluszczyńska – doktorantka Instytutu Antropologii i Etnologii, członkini Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach badań do pracy doktorskiej i grantu Preludium NCN prowadziła badania terenowe w Hiszpanii i Algierii, starając się zrozumieć i opisać, w jaki sposób uchodźcy i uchodźczynie z Sahary Zachodniej odczuwają, praktykują i opowiadają o codzienności, migracjach, wartościach, rosnących potrzebach ekonomicznych i nierównościach.

Strona wydarzenia na fb:https://fb.me/e/9IIPOFrs7

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim na platformie Zoom. Pierwsza część wydarzenia poświęcona prezentacji będzie nagrywana. Druga część spotkania nie będzie nagrywana – udział w części dyskusyjnej jest możliwy tylko podczas trwania wydarzenia. Nagranie będzie później dostępne na kanale YouTube. Biorąc udział w tym webinarze, automatycznie wyrażasz zgodę na nagrywanie treści audiowizualnych prezentowanych podczas wydarzenia oraz wyrażasz zgodę na późniejsze wykorzystanie nagrania w przestrzeni publicznej.

Webinar jest częścią serii CeBaM webinar series, w ramach której co miesiąc zapraszamy na spotkanie z badaczami i badaczkami migracji z Polski i ze świata.