Wykład dr hab. Zbigniewa Szmyta „Animizm, archeologia i publiczna historia w Azji Wewnętrznej” 11 października

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie Poznańskie Akademickie Seminaria Archeologiczne, w ramach których wykład pt. „Animizm, archeologia i publiczna historia w Azji Wewnętrznej ” wygłosi dr hab. Zbigniew Szmyt. Wykład obędzie się 11 października 2022 r., o godz. 16:30 w Sali 1.63, w budynku Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań. Szczegóły:

Zajęcia fakultatywne w Instytucie Filologii Słowiańskiej

W nadchodzącym roku akademickim w Instytucie Filologii Słowiańskiej gościć będzie profesor Prof. dr Vladimir Bocev z Muzeum Macedonii Północnej. Zapraszamy serdecznie na zajęcia fakultatywne prowadzone przez profesora, który w ramach zajęć zaprezentuje cykl filmów folkorystycznych (finansowane z funduszy Uniwesytetu Jutra II, 60 godzin dydaktycznych – 6 punktów ECTS). Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim. Zapisy…

ZAPISY NA WF

Od 27 września trwają zapisy na zajęcia WF.Wszystkie informacje dla studentów są dostępne na stronie https://wf1.amu.edu.pl/index.php?item=2.Dzień i godzina przeznaczone na zajęcia WF są ujęte w planie. Kontakt: Anna Wieczorek, Sekretariat SWFiS UAM ul. Zagajnikowa 9; 61-602 Poznań, mail: swfis@amu.edu.pl www.swfis.amu.edu.pl

KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO

Zakończyły się obrady 97. Walnego Zgromadzenia Delegatów w Bytomiu, któremu towarzyszyła ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura tradycyjna jako doświadczenie i wyzwanie badawcze”. Referaty wygłosiły nasze pracowniczki oraz doktorantka i studentka: dr hab. Agata Stanisz, Antropocen na wsi – kultura społeczności wiejskich w perspektywie antropologii środowiskowe dr hab. Anna Weronika Brzezińska, prof. UAM, Kultura tradycyjna w wielkim…