13 grudnia 2021

Dydaktyka performatywna dla humanistów. Kwestia przypadków – nowa książka Agnieszki Chwieduk i Izabeli Skórzyńskiej

13 grudnia 2021 | Karolina Dziubata

„W książce przyjęłyśmy podejście performatywne, z kluczowym dlań rozumieniem dydaktyki jako refleksyjnej praktyki w działaniu. Wiąże się ono z koncepcją indywidualnego podmiotu pozostającego w relacji do systemu i struktury, celnie wyłożoną przez Margaret Archer […] To zatem w performansie upatrujemy siły zdolnej przekształcać nasze doświadczenia dydaktyczne w autentyczne doświadczenie wiedzy, możliwe jedynie w drodze rozwiązywania problemów absorbujących wyobraźnię aktorów społecznych. W związku z tym uważamy za wartościowe ciągłe wiązanie dydaktyki z badaniami i nauką, a w rezultacie przepracowywanie tego jako procesu otwierającego podmioty na nieprzewidywalne” – Autorki.

Agnieszka Chwieduk, Izabela Skórzyńska, Dydaktyka performatywna dla humanistów. Kwestia przypadków, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2021, ss. 227. ISBN: 978-83-65988-41-6