9 grudnia 2021

Wernisaż wystawy prof. Ryszarda Vorbricha i prof. Adama Pomiecińskiego „Człowiek i piroga. Rybołówstwo rzemieślnicze w Senegalu” 17.12.2021

9 grudnia 2021 | Karolina Dziubata

Prof. Ryszard Vorbrich i Adam Pomieciński zapraszają na wystawę w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, która jest efektem ich pracy w Senegalu. Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek 17.12.2021 godz. 18.00 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.

Poniżej słowa twórców:

„Na wystawę składa się ponad 60 zdjęć naszego autorstwa z kilku wypraw etnograficznych do Senegalu. Wystawa ma charakter tematyczny i porusza zagadnienia związane z rybołówstwem rzemieślniczym w regionie Afryki Zachodniej. Na zdjęciach utrwaliliśmy nie tylko samych rybaków, ale także ludzi, których profesje zależą od efektów ich połowów.  Prezentowane kadry obrazują wysiłek ludzki, złożony sposób organizacji tego wysiłku, ciągi technologiczne i kontekst kulturowy oraz środowiskowy. Szczególnym obiektem opowieści wizualnej jest łódź rybacka, zwana pirogą. Rybołówstwo jako sektor strategiczny dla gospodarki i bezpieczeństwa żywnościowego zajmuje poczesne miejsce w życiu Senegalczyków. W ciągu ostatnich dekad stało się także częścią globalnych procesów związanych z eksploatacją mórz i oceanów. 

Ryszard Vorbrich i Adam Pomieciński