Nagroda za Badanie Antropologiczne Roku SAS PTS dla Natalii Bloch

Prof. UAM dr hab. Natalia Bloch otrzymała Nagrodę Główną w konkursie Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego za Badanie Antropologiczne Roku 2021 za książkę Encounters across Difference. Tourism and Overcoming Subalternity in India, wydaną przez Lexington Books. Uzasadnienie organizatora: Książka Encounters across Difference. Tourism and Overcoming Subalternity in India Natalii Bloch poświęcona jest problematyce turystyki.…

Webinar CeBaM 27.01.2022: Poland as a country of immigration and emigration: Ukrainian factory workers’ perspectives on life and work in Kalisz and Płock

Dear Colleagues, Centre for Migration Studies at Adam Mickiewicz University in Poznań invites you to this month’s webinar which will be given by Anne White (University College London) titled „Poland as a country of immigration and emigration: Ukrainian factory workers’ perspectives on life and work in Kalisz and Płock”. Date: Thursday 27th of January 2022,…

Seminarium 18.01.2022: Fitoantropologia

Zapraszamy na kolejne Seminarium Naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu. Dla osób pracujących i studiujących na IAiE – stacjonarnie w Instytucie w sali im. J. Burszty. Dla zainteresowanych – MS Teams, link do spotkania: https://tinyurl.com/pe5d2rch 18.01.2022 Mikołaj Smykowski Fitoantropologia W swoim wystąpieniu chciałbym zaproponować reorientację dotychczasowych sposobów namysłu nad związkami człowieka z jego…

Publiczna obrona mgr Karoliny Dziubatej

Przewodniczący komisji doktorskiej powołany Uchwałą Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii uprzejmie zawiadamia, że dnia 14 stycznia 2022, godz. 10.00, sala im. Józefa Burszty, Col. Historicum Novum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7.odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Karoliny Dziubatej. Obrona odbędzie się w trybie hybrydowym. Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE1Y2E5NTAtNjNiNC00MDZjLTk4NGYtN2U4MjhlNjUwYjU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22480e711c-aeb9-41d9-95c7-ff45ec5054ac%22%7d Tytuł rozprawy doktorskiej:…

Seminarium naukowe 11.01: Divine will and unknown pulses. Conversions to Judaism beyond the immanent frame

Zapraszamy na pierwsze Seminarium Naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu w 2022 roku! Dla osób pracujących i studiujących na IAiE – stacjonarnie w Instytucie w sali im. J. Burszty. Dla zainteresowanych – MS Teams, link do spotkania: https://tinyurl.com/pe5d2rch FACEBOOK 11.01.2022 Jan Lorenz Divine will and unknown pulses. Conversions to Judaism beyond the immanent…

Nowy numer czasopisma LUD

Gratulujemy redakcji, autorkom i autorom oraz zachęcamy do lektury 105 tomu czasopisma LUD. Link do pobrania całego numeru Spis treści ARTYKUŁY “A woman should follow her own conscience”: understanding Catholic involvement in demonstrations against the abortion ban in Poland Agnieszka Kościańska, Agnieszka Kosiorowska, Natalia Pomian 12-43 PDF (English) ‘Black Monday’ and the ‘Chain of Light’:…

Od polinezyjskich mitów do antropologii medycznej. Tom dedykowany Profesor Danucie Penkali-Gawęckiej

Prezentujemy 23 tom serii Poznańskie Studia Etnologiczne pod redakcją Katarzyny Marciniak i Agnieszki Chwieduk pt. „Od polinezyjskich mitów do antropologii medycznej”. To publikacja zadedykowana prof. Danucie Penkali-Gawęckiej przez pracowników i pracowniczki Instytutu Antropologii i Etnologii UAM. W książce znajdują się teksty m.in.: prof. Zbigniewa Jasiewicza, dr hab. prof. UAM Zbigniewa Szmyta, dr hab. prof. UAM…