28 listopada 2022

Drugą edycja ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską na temat kultury i dziedzictwa wsi „Korzenie i skrzydła”

28 listopada 2022 | Karolina Dziubata

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi przystępuje do organizacji drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat kultury i dziedzictwa wsi pt .„Korzenie i skrzydła”. Tegoroczna edycja poświęcona jest wyłącznie pracom magisterskim. Celem Konkursu jest wspieranie młodych naukowców i naukowczyń – badaczy i badaczek kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich oraz stymulowanie środowiska akademickiego do kontynuacji i zintensyfikowania badań w tym zakresie.

Zgłoszenia należy przesłać do 31 grudnia 2022 r. na adres: konkurs.mgr-dr@nikidw.edu.pl

Szczegółowe informacje o Konkursie znajdują się na stronie: www.nikidw.edu.pl