8 grudnia 2022

Seminar 13.12: (Re)think Macedonian ethnographic film / Vladimir Bocev

8 grudnia 2022 | Karolina Dziubata

We sincerely invite you to the next scientific seminar of the Department of Anthropology and Ethnology of Adam Mickiewicz University in Poznań! Tuesday (Dec. 13) at 09:30-11:00, room 2.122.

Zapraszamy na kolejne seminarium naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM. Wtorek (13 grudnia), godz. 09:30-11:00 w sali 2.122 lub online.

TEAMS: https://tinyurl.com/pe5d2rch

Vladimir Bocev
(Re)think Macedonian ethnographic film

Urodził się w 1961 r. w Skopiu, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku etnologia, obronił doktorat i pracuje (od 1986) w Muzeum Republiki Macedonii Północnej jako pracownik naukowy zarządzający Wydziałem Obyczajów i Muzyki Ludowej, a od 2005 roku także jako kurator. Głównym polem jego zainteresowań badawczych są rytuały z maskami, karnawały oraz ofiara krwawa, czyli kurban. Poświęcił tej tematyce wiele międzynarodowych projektów, wystaw, publikacji oraz filmów.

Do najbardziej znanych należą: We’re Gonna Come again Next Year, 17 min., 2003, Production: Museum of Macedonia, Screenplay, Camera and Directing: Vladimir Bocev; Train to Martolci, 15 min. 31 sec., 2004, Production: Museum of Macedonia, Screenplay, Camera and Directing: Vladimir Bocev; In the Name of God, 8 min. 55 sec., 2001, Production: Museum of Macedonia, Screenplay, Camera and Directing: Vladimir Bocev; Kurban – Offering Sacrifice in the Village of Pokrajchevo, 14 min. 50 sec., 1998, Production: Museum of Macedonia, Screenplay, Camera and Directing: Vladimir Bocev; Fairy Water, 11 min. 46 sec., 2001, Production: Museum of Macedonia, Screenplay, Camera and Directing: Vladimir Bocev; Djolomars, 16 min. 28 sec., 1998, Production: Museum of Macedonia, Screenplay, Camera and Directing: Vladimir Bocev; It Won’t Continue No Way, 25 min. 27 sec., 2010, Production: Museum of Macedonia, Screenplay, Camera and Directing: Vladimir Bocev; We Are Alright Till Now, 68 min., 2008, Production: Museum of Macedonia, Screenplay, Camera and Directing: Vladimir Bocev; The Babar Who Gives Change, 9 min. 24 sec., 2000, Production: Museum of Macedonia, Screenplay, Camera and Directing: Vladimir Bocev; Rosse from Zagrad, 48 min. 17 sec., 2015, Production: Museum of Macedonia, Screenplay, Camera and Directing: Vladimir Bocev; Shepherd Stone, 11 min., 2002, Production: Museum of Macedonia, Screenplay, Camera and Directing: Vladimir Bocev.Jego filmy były prezentowane na licznych festiwalach filmów antropologicznych w całej Europie, m.in. w Serbii, Chorwacji, Rumunii, Estonii, Francji, Polsce, Rosji, Włoszech etc. Wiele z nich zostało nagrodzonych, w tym dla Najlepszego Filmu Etnograficznego Belgrad Serbia – 1998, Gran Prix Belgrad Serbia – 1999, Główna Nagroda Publiczności Belgrad Serbia, 2010; III miejsce Festiwalu Slatioara Valca, Rumunia, 2005; Gran Prix Mencune, Bakau, Rumunia-2004; Gran Prix Museo degli ushi e costumi della gente trentina, Trydent, Włochy – 2006 i in.Od 2012 roku jest głównym organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Filmów Antropologicznych w Kratovie (Macedonia Północna).

W 2017 roku, jako członek międzynarodowego projektu muzealnego Carnival King of Europe, zdobył nagrodę Komisji Europejskiej Europa Nostra za najlepszy projekt badawczy. Jako autor wielu międzynarodowych wystaw oraz publikacji naukowych jest bardzo często zapraszany na wykłady otwarte dotyczące bałkańskich kultur typu ludowego oraz na warsztaty poświęcone sztuce filmu etnologicznego/antropologicznego i filmu w antropologii w ogóle oraz zagadnieniom antropologii wizualnej.