17 kwietnia 2019

Możliwość zaliczenia „Praktyk zawodowych” – staż w ramach Inter-Congress IUAES2019 w Poznaniu

17 kwietnia 2019 | Agata Stanisz

W związku z organizacją IUAES 2019 Inter-Congress „World Solidarities”, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 27-31 sierpnia 2019 roku, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, we współpracy z International Union of Anthropological and Ethnological Sciences oraz World Anthropological Union, ogłaszają nabór na stażystów oraz wolontariuszy. IUAES 2019 Inter-Congress to światowe wydarzenie, na które zgłosiło się ponad tysiąc etnologów i antropologów z 75 krajów.

Zadania  stażystów/wolontariuszy:

 • Rejestracja uczestników i pomoc w dystrybucji materiałów konferencyjnych dla uczestników;
 • Dostarczanie informacji o wydarzeniach, sesjach, lokalnym otoczeniu, udzielanie wskazówek i odpowiedzi na pytania uczestników;
 • Monitorowanie paneli, warsztatów, sesji plenarnych, okrągłych stołów: asystowanie organizatorom paneli i referentom, odpowiedzialność za poprawną pracę komputera i projektora w sali, pomoc we wgrywaniu i odtwarzaniu prezentacji, dbałość o czystość sali;
 • Prowadzenie dokumentacji audiowizualnej (sprzęt organizatorów);
 • Przygotowanie kongresu: pomoc przed i po kongresie. Zadania będą polegały m.in. na pakowaniu materiałów konferencyjnych do toreb uczestników, przygotowaniu sal posiedzeń, a także rozwieszaniu materiałów informacyjnych.

Uwaga: W zależności od potrzeb, które mogą wystąpić w trakcie Kongresu, mogą pojawić się też zadania inne od tych wymienionych powyżej.

Oferujemy:

 • zwolnienie z opłaty konferencyjnej (jeśli już przesłałaś/eś abstrakt, możesz wygłosić swój referat za darmo!),
 • bezpłatny udział we wszystkich wydarzeniach kongresowych (panelach, warsztatach, pokazach filmowych, okrągłych stołach, sesjach plenarnych),
 • bezpłatne zestawy lunchowe podczas kongresu, a także darmową kawę i przekąski podczas przerw,
 • bezpłatny udział w Opening Ceremony,
 • bezpłatny udział w koncercie zespołu Dagadana oraz koncercie w ramach Maltańskiej Sceny Muzycznej,
 • darmowe przejazdy komunikacją miejską w Poznaniu w dniach 27-31 sierpnia,
 • zniżki w klubach festiwalowych,
 • umowę o stażu lub wolontariacie,
 • oficjalne certyfikaty potwierdzające zaangażowanie,
 • dla chętnych bezpłatne szkolenie z prowadzenia dokumentacji audiowizualnej (terminy szkoleń do uzgodnienia),
 • dla studentów IEIAK UAM możliwość zaliczenia stażu/wolontariatu na poczet przedmiotu “Praktyki zawodowe”.

Wymagania:

 • znajomość języka angielskiego,
 • dyspozycyjność od 26 sierpnia do 31 sierpnia (dla osób z Poznania od 25 sierpnia do 1 września),
 • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • mile widziana znajomość innych języków obcych

Na formularze zgłoszeniowe czekamy do 8 maja 2019 roku. Należy je przesłać na adres: ieiakuam@gmail.com. Wszelkie pytania prosimy kierować także pod ten adres e-mailowy.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania [link]