1 marca 2022

Migracyjny Wieczór Filmowy (Migration Movie Night) | #3

1 marca 2022 | Karolina Dziubata

Na trzecim spotkaniu z cyklu organizowanego przez Centrum Badań Migracyjnych UAM, Studenckie Koło Naukowe Etnologów i Globalną Wioskę zapoznamy się z filmem dokumentalnym „The Campfire Project” w reżyserii antropolożki Claudii Giannetto. Opowiada on o niezwykłym projekcie zapoczątkowanym przez wolontariuszy związanych ze światem teatru, musicalu i telewizji oraz uchodźców, w greckim obozie dla uchodźców Ritsona w 2018 roku. Celem Campfire Project było stworzenie z udziałem uchodźców przedstawienia teatralnego na podstawie przetłumaczonej na język arabski „Burzy” Szekspira. Wybór akurat tego dzieła nie był przypadkowy – według pomysłodawców, ta opowieść o wygnaniu i rozpoczęciu nowego życia w odległym miejscu rezonuje z doświadczeniami uchodźców. Ze względu na zarządzenie Rektory Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i ogłoszeniu nauczania zdalnego, projekcja odbędzie się online na platformie Zoom.

Link do spotkania zostanie podany w dzień wydarzenia.

LINK DO WYDARZENIA NA FB

ENG:
At our third meeting, we will watch the documentary „The Campfire Project” directed by anthropologist Claudia Giannetto. It tells a story of an unusual project initiated by volunteers related to the world of theater, musical and television, and refugees, in the Greek Ritson refugee camp in 2018. The aim of the Campfire Project was to co-create with refugees living in the camp, a theater performance based on Shakespeare’s „The Tempest” translated into Arabic. The choice of this particular work was not accidental – according to the originators, this story about exile and starting a new life in a distant place resonates with the experiences of refugees. Due to the decree of the Rector of Adam Mickiewicz University in Poznan and the announcement of distance learning, the screening will take place online on Zoom platform.

Link to the meeting will be given on the day of the event.

LINK TO THE FACEBOOK EVENT