21 lutego 2019

Stypendia w Senegalu – Erasmus+

21 lutego 2019 | Agata Stanisz

Wymiana z Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)

W ramach nowej transzy programu Erasmus + w roku 2019-2020 IEiAK uzyskał fundusze na dwie wizyty naukowców w Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) – Faculté des Lettres et Sciences Humaines, w tym:
– jedną w trybie visiting for teaching (5+2 dni)
– jedną w trybie visiting for training (5+2 dni)
Strona senegalska uzyskała fundusze na dwie wizyty naukowców i dwa stypendia dla doktorantów.
Zgodnie z umową z partnerem senegalskim (UCAD) wymiana dotyczy osób władających językiem francuskim.
W związku z powyższym proszę składać aplikacje dotyczące w/w wizyt. Wniosek powinien zawierać CV oraz list motywacyjny.
Termin składania wniosków mija 5 marca 2019.
Termin ogłoszenie wyników komisji kwalifikacyjnej – 15 marca 2019.