23 września 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra ROBERTA RYDZEWSKIEGO

23 września 2020 | Karolina Dziubata

Przewodniczący komisji doktorskiej powołany Uchwałą Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii uprzejmie zawiadamia, że w dniu 12 października 2020 roku, o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Roberta Rydzewskiego.

Tytuł rozprawy: The ‘Refugee Crisis’ – an Anthropological Case Study of the Serbian Part of the Western Balkan Route. „Kryzys migracyjny” – antropologiczne studium przypadku serbskiej części szlaku bałkańskiego.

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych (MS Teams) umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację.

Osoby, które chcą wziąć zdalny udział w obronie, proszone są o kontakt pod adresem wdoh@amu.edu.pl, najpóźniej do dnia 9 października br. włącznie.

Promotor w przewodzie doktorskim:

prof. dr hab. Michał Buchowski

Promotorka pomocnicza:

dr hab. prof. UAM Natalia Bloch

Recenzenci rozprawy doktorskiej:

dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska (prof. Uniwersytetu Warszawskiego)

dr hab. Izabela Wagner (prof. Collegium Civitas)

Przewodniczący komisji doktorskiej
dr hab. prof. UAM Wojciech Dohnal

Rozprawa doktorska dostępna jest w Repozytorium AMUR w Bibliotece Głównej UAM (ul. Ratajczaka 38/4040; www.repozytorium.amu.edu.pl)

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim