22 kwietnia 2018

Obrony doktoratów w naszym Instytucie

22 kwietnia 2018 | Agata Stanisz

Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że na Wydziale Historycznym UAM, ul. Umultowska 89 d. w sali 1.63 odbędą się następujące obrony:

27 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Artura Sobczyka pt. Kult Makimóna/San Simona w Gwatemali. Między tradycją Majów a współczesnym synkretyzmem.
Promotor: prof. dr. hab. Aleksandr Posern-Zieliński
Recenzenci:
prof. dr hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska (UŁ)
dr hab. Jarosław Źrałka (UJ)

6 kwietnia 2018 r. (piątek)  o godz.  11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Paprot-Wielopolskiej  pt. Kreowanie współczesnych tożsamości regionalnych oraz lokalnych na Żuławach i Powiślu.
Promotor: prof. UAM dr. hab. Jacek Schmidt
Drugi promotor: dr hab. Anna W. Brzezińska
Recenzenci:
dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska (UMK)
prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (UG)

Rozprawy doktorskie zamieszczone są w Repozytorium AMUR w Bibliotece Głównej UAM, Poznań ul. Ratajczaka 40, adres strony internetowej: www.repozytorium.amu.edu.pl