18 czerwca 2019

Nasze doktorantki na konferencji „Migration, Adaptation and Memory” w Gdańsku

18 czerwca 2019 | Karolina Dziubata

W dniach 13-14 czerwca br. odbyła się 2nd International Interdisciplinary Conference „Migration, Adaptation and Memory” w Gdańsku, której organizatorem był Uniwersytet Gdański, McGill University z Kanady oraz Universidad Pontificia Bolivariana z Kolumbii.

Na konferencji wystąpiły trzy doktorantki naszego instytutu:
mgr Marta Kluszczyńska, temat wystąpienia: „Creation of Saharawi Diaspora in Spain: Between Colonial Ties and Border Restrictions”.

mgr Elżbieta Stańczyk, temat wystąpienia: „Migration and Adaptation of a Different Cultural Patterns Using the Baye Fall Group of Senegal as an Example”.

mgr Ewelina Ebertowska, temat wystąpienia: „Polish Diaspora in Armenia: A Case Study”.