1 lipca 2021

Minigrant doktrancki mgr Karoliny Echaust w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

1 lipca 2021 | Karolina Dziubata

Konkurs finansowany ze środków programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” ID-UB nr 017 Minigranty doktoranckie

Tytuł projektu: Ludzie i pszczoły. Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego i relacje międzygatunkowe w ujęciu antropologicznych badań nad bartnictwem w Polsce.

Współczesne bartnictwo, zawód unikatowy, chociaż swymi korzeniami sięga do tradycyjnych sposobów pozyskiwania żywności, faktycznie jest zajęciem zachęcającym do przemyślenia, jakże dziś aktualnej, zależności pomiędzy człowiekiem i środowiskiem naturalnym. Jako antropolożka zapytuję więc o to, jak ludzie, jako twórcy kultury zmieniają przez nią ekosystem, którego są integralną częścią. W tym sensie, na przykładzie aktywności bartników zmierzam do odpowiedzi na uniwersalne pytanie o to, na czym polega relacja ludzi do zwierząt, w tym wypadku do pszczół, i jakie są jej konsekwencje zarówno dla natury, jak i dla nas samych? Ostatecznie celem mojego projektu jest nie tylko odkrycie współczesnych wymiarów bartnictwa jako unikatowego sposobu utrzymania się (w 2016 r. wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, a w 2020 r. na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO), ale także jego wymiaru ekologicznego w kontekście relacji międzygatunkowych (człowiek-pszczoły).

Fot. Barć w Puszczy Augustowskiej, 14.10.2018, K. Echaust.