17 października 2022

Webinar CeBaM: Uchodźczynie z Czeczenii w Polsce – między patriarchatem a emancypacją Wydarzenie online

17 października 2022 | Karolina Dziubata

Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na webinar zatytułowany: Uchodźczynie z Czeczenii w Polsce – między patriarchatem a emancypacją, który poprowadzi dr hab. Katarzyna Kość-Ryżko, prof. IAE PAN (Instytut Archeologii i Etnologii, PAN). Termin: 27 października 2022, czwartek, godz. 10.00-11:30 (online, zoom).Prosimy o wcześniejszą rejestrację:

https://forms.gle/M9mSohWR7vsj8wUC9

Abstrakt:
Wystąpienie przybliży wybrane aspekty z książki UCHODŹCZYNIE – kobiety, matki, banitki. Autorka wskazuje, że sytuacja migrantek przymusowych radykalnie różni się od tej, jaka jest udziałem mężczyzn uchodźców, a doświadczenia, takie jak uchodźstwo, przemoc i obcość kulturowa, zmuszają do przewartościowania dotychczasowego obrazu siebie. Kobiety w Drodze tracą niejednokrotnie swoją wcześniejszą tożsamość w „kulturowo sformatowanej” formie (matek, żon, sióstr i córek przynależnych do wspólnoty) i muszą „zbudować siebie” od nowa.Badania były prowadzone przez kilka lat w środowisku uchodźczyń oraz migrantek przymusowych zamieszkałych w Polsce i pochodzących przede wszystkim z azjatyckiej części byłego ZSRR. Jednym z jej głównych celów było poznanie wpływu, jaki na kształtowanie się tożsamości kobiet uchodźczyń ma sytuacja, w której się znalazły i fakt, że są uciekinierkami, które porzuciły swoje własne środowisko kulturowe. Na ile kultura pochodzenia staje się dla nich ciążącym bagażem – balastem utrudniającym radzenie sobie z szokiem kulturowym i adaptacją do nowych warunków, a na ile bogactwem dającym siłę i determinację w codziennym życiu (poszerzającym perspektywę psychologiczną i spektrum doświadczania świata).

Biogram:
Dr hab. Katarzyna Kość-Ryżko, etnolog, psycholog, pracuje w Ośrodku Etnologii i Antropologii Współczesności IAE PAN w Warszawie, redaktorka serii wydawniczej IAE PAN „Biblioteka Etnografii Polski”. Główne obszary jej zainteresowań badawczych wynikają z łączenia perspektywy antropologicznej z psychologiczną. Reprezentują ją przykładowe zagadnienia: społeczno-kulturowe skutki mobilności i transgresji kulturowych (procesy akulturacyjne, problematyka uchodźcza, konflikty tożsamości, funkcjonowanie diaspor etnicznych) oraz zagadnienia związane z kulturowymi praktykami upamiętniania, konstruowania i ochrony dziedzictwa oraz roli polityki historycznej w funkcjonowaniu społeczności lokalnych. Prowadziła badania terenowe w kraju i za granicą, m.in. na Syberii, w Buriacji, w Gruzji, Czechach, na Podlasiu, Mazowszu i Dolnym Śląsku.Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i będzie nagrywane. Biorąc udział w tym webinarze, automatycznie wyrażasz zgodę na nagrywanie treści audiowizualnych prezentowanych podczas wydarzenia oraz wyrażasz zgodę na późniejsze wykorzystanie nagrania w przestrzeni publicznej.

Webinar jest częścią serii CeBaM webinar series, w ramach której co miesiąc zapraszamy na spotkanie z badaczami i badaczkami migracji z Polski i ze świata.

Do zobaczenia!