26 października 2021

Webinar CeBaM: Poszukiwana/poszukiwany. Ogłoszenia drobne jako obraz migracyjnej codzienności wojny i czasu tuż po niej (28.10.2021)

26 października 2021 | Karolina Dziubata

Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na webinar:

Poszukiwana/poszukiwany. Ogłoszenia drobne jako obraz migracyjnej codzienności wojny i czasu tuż po niej (1939–1947).

Termin: 28 października 2021, czwartek, godz. 10.00-11:30 (online, zoom).

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejszą rejestrację przez formularz google.

Wystąpi: Adrian Gendera (Uniwersytet Wrocławski), laureat tegorocznej edycji konkursu Minigranty Migracyjne CeBaM.

Druga wojna światowa tragicznie naznaczyła ludność poszczególnych krajów, w tym Polski. Doświadczyła ona m.in. politycznych, przymusowych migracji. Trwały one także w okresie tużpowojennym. Celem badania było rozpoznanie tej kwestii w oparciu o ogłoszenia drobne (dział o poszukiwanych osobach) i materiały prasowe zamieszczone na łamach poznańskiego dziennika pt. „Głos Wielkopolski”. Uwagę skupiono na treściach obrazujących powyższe doświadczenia w latach 1939–1947 mające miejsce na terenie województwa poznańskiego. Były to represje okupanta niemieckiego (obozy, praca przymusowa), powojenna reemigracja Polonii, repatriacja z ZSRR i tzw. repatriacja z Kresów wschodnich. W jaki sposób prasa informowała o przebiegu akcji? Czym zachęcano Polonię do powrotu do kraju? Czy, a jeśli tak, to jak prezentowano czytelnikom warunki, w których przybywała ludność polska na teren województwa. W oparciu o ogłoszenia drobne wykazano kierunki ruchu ludności „z” i „do” tego terenu oraz dominującą płeć poszukiwanych migrantów. W konkluzji podjęto próbę porównania migracji tużpowojennych z obecnym kryzysem migracyjnym w Europie. Czy są punkty wspólne? Czy historia czegoś uczy

Adrian Gendera – absolwent historii (UWr) i teologii (UAM), doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (Kolegium Doktorskie Historii). Zainteresowania badawcze skupione wokół historii codzienności i społecznej (XX w.) oraz dziejów wyznań chrześcijańskich. Autor kilku artykułów naukowych. Uczestnik XIV i XV Letniej Szkoły Historii Najnowszej IPN (2020, 2021)

Webinar jest częścią serii CeBaM webinar series, w ramach której co miesiąc zapraszamy na spotkanie z badaczami i badaczkami migracji z Polski i ze świata

Wydarzenie na FB

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i będzie nagrywane. Biorąc udział w tym webinarze, automatycznie wyrażasz zgodę na nagrywanie treści audiowizualnych prezentowanych podczas wydarzenia oraz wyrażasz zgodę na późniejsze wykorzystanie nagrania w przestrzeni publicznej

Do zobaczenia!