11 lutego 2021
Portret dr Marka Pawlaka

Webinar CeBaM „Afektywne przyszłości: migracje, temporalność i sprawczość w post-kryzysowej Islandii” dr Marek Pawlak

11 lutego 2021 | Karolina Dziubata

Serdecznie zapraszamy na webinar Centrum Badań Migracyjnych z dr Markiem Pawlakiem (IEiAK UJ, CeBaM UAM) Afektywne przyszłości: migracje, temporalność i sprawczość w post-kryzysowej Islandii 

Data:
Czwartek 25.02.2021 r. w godzinach 10:00-11:30.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejszą rejestrację pod adresem:
https://forms.gle/7WKZH86JLrgr18Ww8

Szczegóły poniżej: 

Kontekst kryzysu ekonomicznego w Islandii ujawnił istniejące zależności pomiędzy globalnymi siłami a lokalnie doświadczanymi światami. Neoliberalne rekonfiguracje islandzkiej ekonomii politycznej oraz wytworzenie nowych podmiotowości w latach 90. XX wieku doprowadziły nie tylko do znaczących przeobrażeń społecznych i kulturowych Islandii, ale również przygotowały podatny grunt na nadejście kryzysu w 2008 roku. Mimo że od kryzysu minęło już kilkanaście lat, a Islandia przeżywa obecnie ekonomiczny boom, w życiu codziennym ponownie zaczyna dominować atmosfera niepewnej, kryzysowej przyszłości. Zarówno dla społeczeństwa islandzkiego, jak i wielu polskich migrantów w Islandii, codzienność wydaje się więc „naładowana” kryzysem, a jej doświadczanie nieustannie przypomina nie tylko o tym, „co się stało”, ale także o tym, „co się stanie”.

Wyobrażenia i narracje o nadejściu kolejnego kryzysu ekonomicznego w Islandii wytwarzają afektywne stany oczekiwania i antycypacji przyszłości, które mają potencjał wpływania na teraźniejsze praktyki i działania społeczne. Istotną rolę odgrywają tu afektywne i temporalne orientacje, za sprawą których przeszłość i przyszłość „materializują” się w teraźniejszości. Tym samym, wychodząc od badań etnograficznych w Islandii, postaram się prześledzić i sproblematyzować relacje pomiędzy przeszłymi doświadczeniami, teraźniejszą dynamiką zdarzeń a wyobrażeniami na temat przyszłości zarówno wśród polskich migrantów, jak i w społeczeństwie islandzkim. Zwrócenie uwagi badawczej na przyszłość oraz dynamikę zależności pomiędzy oczekiwaniem a antycypacją, pozwala nie tylko rzucić nowe światło na pojęcie sprawczości, ale umożliwia również wyjście poza – ciągle dominujący w studiach migracyjnych – metodologiczny grupizm.

Marek Pawlak: antropolog społeczny, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, badacz Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych. W swojej pracy naukowej, skupia się głównie na kryzysach, migracjach, emocjach i afektywnych przyszłościach. Prowadził wielostanowiskowe badania etnograficzne dotyczące polskich migracji, w tym doświadczeń i temporalności kryzysu ekonomicznego w Islandii oraz klasy społecznej, płci kulturowej i kulturowych kontekstów opieki w Norwegii. Publikował m.in. w History and Anthropology; International Migration ReviewJournal of Ethnic and Migration Studies; Gender, Place & Culture oraz Social Identities. W 2018 roku, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się jego książka Zawstydzona tożsamość. Emocje, ideologie i władza w życiu polskich migrantów w Norwegii.

Szczegóły dotyczące udziału w webinarium zostaną rozesłane e-mailem do zarejestrowanych uczestników na dzień przed wydarzeniem.

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i będzie nagrywane. Biorąc udział w tym webinarium, automatycznie wyrażasz zgodę na nagrywanie treści audiowizualnych prezentowanych podczas wydarzenia oraz wyrażasz zgodę na późniejsze wykorzystanie nagrania w przestrzeni publicznej.

Zapraszamy do podzielenia się informacją o wydarzeniu z osobami, które mogą być zainteresowane udziałem:https://www.facebook.com/events/1098404267278004

Do zobaczenia!