31 maja 2018

Transformacja miast post-jugosłowiańskich/Robert Rydzewski

Transformacja miast post-jugosłowiańskich. Antropologiczne studium przypadku Tetowa w Macedonii. To projekt naukowy, który zakłada przeanalizowanie przestrzeni publicznej i stosunków społecznych w wieloetnicznym mieście w Macedonii. Tetowo, przez wielu nazywane Albańską stolica w Macedonii, to ponad 50-cio tysięczne miasto położone tuż przy granicy z Kosowem. Choć leży w Macedonii, większość jego mieszkańców stanowią rdzenni Albańczycy. Od upadku Jugosławii zostało poddane znaczącym zmianom urbanistycznym i społecznym.

Projekt jest realizowany w ramach programu Preludium Narodowego Centrum Nauki, ma na celu zbadanie, w jakim kierunku zmienia się miasto, jak przemianowywane są ulice, szkoły, a nawet hotele. W zakresie zainteresowań są przemiany Tetowa z jugosłowiańskiego prowincjonalnego miasta w albańską stolicę w Macedonii. Jednak nie tylko symboliczny aspekt przeobrażeń będzie częścią tego trzyletniego projektu. Chcę zwrócić również uwagę na to, jak zmiany w mieście są odbierane przez jego mieszkańców oraz jak wpływają na stosunki społeczne.

Warto podkreślić, że badania są prowadzane w bardzo dynamicznie zmieniającym się mieście, które nie zostało opisane ani przez polskich, ani zagranicznych naukowców. Obecne przemiany Tetowa mają charakter przełomowy i wymagają udokumentowania, opisu oraz analizy.

Efekty badań będą propagowane na konferencjach krajowych i zagranicznych. Część zdobytych materiałów etnograficznych będzie zamieszczona w Cyfrowym Archiwum im. Józefa Burszty.

 

Miejsce realizacji: Macedonia

Okres realizacji 2016-2019

Finasowanie: grant Preludium NCN