31 maja 2018

„Kryzys migracyjny” – antropologiczne studium przypadku serbskiej części szlaku bałkańskiego/ Robert Rydzewski

Migracje przez Półwysep Bałkański w 2015 i 2016 roku wstrząsnęły opinią publiczną i przyczyniły się do zmian politycznych w Europie. Pod ich naporem Unia Europejska sukcesywnie zaczęła zamykać szlak bałkański dla migrantów z globalnego Południa. Projekt naukowy Kryzys migracyjny – antropologiczne studium przypadku serbskiej części szlaku bałkańskiego jest próbą zrozumienia w jaki sposób różni aktorzy społeczni (władze państwowe, organizację pozarządowe, wolontariusze i lokalna społeczność) podczas „kryzysu uchodźczego” wpływali na migracje przez serbską część szlaku bałkańskiego. Chcę to osiągnąć poprzez opis ewolucji tak zwanego „kryzysu uchodźczego” nazywanego również „kryzysem migracyjnym”, zrekonstruować drogę migrantów i sposoby przekraczania granic, opisać zaangażowanie wolontariuszy w pomoc uchodźcom i relacje między migrantami a społecznością lokalną.

W ramach projektu prowadzę badania terenowe na pograniczu macedońsko-serbskim oraz na pograniczu serbsko-węgierskim. Swoją uwagę, choć w mniejszym stopniu, zwracam również na pogranicze serbsko-chorwackie oraz na obozy dla uchodźców w różnych częściach kraju.

Miejsce realizacji: Serbia i kraje goszczące migrantów

Okres realizacji: od 2015