30 września 2019

Konferencja o Bambrach

30 września 2019 | Anna Weronika Brzezińska

Nasz Instytut współorganizuje konferencję naukową pt. 300 lat „Bambrów w Poznaniu: wkład małych wspólnot migracyjnych w dziedzictwo kulturowe Polski”. W 2019 roku mija 300 lat od momentu, w którym do Poznania przybyły pierwsze rodziny osadników bamberskich. W ciągu tego długiego okresu na stałe wpisali się w krajobraz kulturowy Poznania, zachowując swoją oryginalną złożoną tożsamość. By upamiętnić ten jubileusz serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji, która odbędzie się w siedzibie Instytutu Zachodniego w Poznaniu.

Konferencja odbędzie się 5 października (sobota) w godzinach 9.00-17.00 w Instytucie Zachodnim, ul. Mostowa 27A.

Organizatorami wydarzenia są: Urząd Miasta Poznania, Towarzystwo Bambrów Poznańskich, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.

PLAKAT KONFERENCJI

PROGRAM KONFERENCJI

Serdecznie zapraszamy!

dr hab., prof. UAM Anna Weronika Brzezińska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Poznań

dr Agnieszka Szczepaniak-Kroll,Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań

dr Anna Szymoszyn,Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań

Ryszard Skibiński, Prezes Towarzystwa Bambrów Poznańskich