17 listopada 2021

Po pierwsze tolerancja. Konferencja on-line dla nauczycielek, nauczycieli, pedagogów i pedagożek

17 listopada 2021 | Karolina Dziubata

Termin: sobota, 20 listopada 2021, godz. 9:00-12:00.

Tematem konferencji jest tolerancja, a właściwie działania antydyskryminacyjne, które podejmujemy, powinniśmy i możemy podejmować w szkołach i ich najbliższym otoczeniu. Konferencja jest spotkaniem z ekspertami i ekspertkami ze świata akademickiego i organizacji pozarządowych, którzy przybliżą ważne aspekty związane z równością w szkole, integracją, migracjami. Przedstawią nam szereg działań jakie możemy podejmować w szkołach i klasach, by reagować na akty dyskryminacji, ksenofobii i niesprawiedliwości oraz prowadzić działania włączające, inkluzywne, wzmacniające równość.

Konferencja „Po pierwsze tolerancja” odbywa się w ramach projektu skierowanego do nauczycieli i nauczycielek, pedagogów i pedagożek z Poznania. Na konferencję zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejszą rejestrację. Wydarzenie jest darmowe.

Formularz rejestracji na konferencję https://forms.gle/4D9wDFjKV6V5D2Hx8

Program konferencji:

  • dra hab. Izabella Main, prof. UAM – Doświadczenia migracji, integracja a postawy tolerancji i szacunku
  • dr hab. Mikołaj Pawlak, prof. UW – Szkoła jako organizacyjna przestrzeń dla dyskryminacji i tolerancji
  • Agnieszka Kosowicz, Fundacja Polskie Forum Migracyjne Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole. Język to nie wszystko.
  • Joanna Kowalska-Andrzejewska, Ośrodek Terapii Motylarnia – Profilaktyka dyskryminacji. Być sobą i czuć się bezpiecznie z innymi
  • Prezentacja filmów wypracowanych podczas warsztatów teatralnych „Po pierwsze tolerancja” oraz platformy do pracy z nauczycielami i nauczycielkami.

Strona wydarzenia: https://fb.me/e/1VkDqsASY

Konferencja odbywa się ramach III Poznańskiego Tygodnia Tolerancji.

Projekt jest finansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania.

#poznanwspiera

Współpraca:

  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
  • Centrum Badań Migracyjnych UAM
  • Migrant Info Point

Koordynatorka projektu:
Izabela Czerniejewska
izacz@migrant.poznan.pl