9 maja 2023

Grant Institute for Human Sciences (IWM) dla mgr Oleny Martynchuk

9 maja 2023 | Karolina Dziubata
Nasza doktorantka mgr Olena Martynchuk otrzymała grant od Institute for Human Sciences (IWM) w Wiedniu na realizację projektu artystyczno-badawczego pt. „The Experience of Forced Migration of Ukrainian Youth in Vernacular Photography”.
„Projekt ma na celu rozpoznanie sposobów adaptacji, integracji i zadomowienia się młodzieży ukraińskiej w społeczeństwie polskim poprzez fotografie wernakularne. W tym projekcie chciałabym się skupić na doświadczeniu migracyjnym jednej z wrażliwych grup – młodzieży, która kontynuuje naukę online w ukraińskich i lokalnych szkołach lub uniwersytetach, żyje w niepewności, zmaga się z tęsknotą za domem i bliskimi osobami, próbuje budować swoją przyszłość.
Badanie jest oparte na etnografii eksperymentalnej i podejściu partycypacyjnym. W ramach projektu młode osoby będą tworzyły wizualne zapisy własnych doświadczeń migracji za pomocą fotografii zrobionych na jednorazowe aparaty analogowe i staną się kuratorkami_rami i/lub autorkami_rami wystawy reprezentującej ich codzienność w nowym środowisku i społeczno-kulturowym kontekście”.
Badanie będzie zrealizowane w ramach projektu Documenting Ukraine IWM. To projekt badawczy rozpoczęty w marcu 2022 roku, który ma przyczynić się do stworzenia zapisu wojny rosyjsko-ukraińskiej, uchwycenia ludzkiego doświadczenia tej wojny oraz uczynienia go dostępnym i zrozumiałym dla szerszego świata.