5 października 2023

Zajęcia z dr Małgorzatą Kowalską / Classes with dr Małgorzata Kowalska

5 października 2023 | Karolina Dziubata

Zajęcia z dr Małgorzatą Kowalską dla I i II roku CREOLE oraz III roku licencjatu rozpoczną się w listopadzie.

Classes with Dr. Małgorzata Kowalska for the first and second year of CREOLE will begin in November.