13 marca 2023

Study@research

13 marca 2023 | Karolina Dziubata

Drogie Studentki i Studenci I roku studiów magisterskich (w tym CREOLE)

Przesyłam informację o obecnie trwającym naborze do VII edycji konkursu Study@research  (konkurs IDUB nr 096) 

Study@research  – do złożenia wniosku uprawnieni są studenci UAM I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych studiów magisterskich.  

Konkurs obejmuje finansowanie: 

a. indywidualnego projektu badawczego studenta lub 

b. projektu zespołowego realizowanego przez studencką grupę badawczą. 

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie www konkursu https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/study@research/informacje oraz w załączonym REGULAMINIE  

Termin składania wniosków: do 27 marca 2023 roku 

Wniosek konkursowy należy wypełnić na stronie internetowej Projektu: https://idub.amu.edu.pl (zakładka Konkursy – konkurs 096 „Study@research”) 

Ogłoszenie o konkursie znajduje się pod linkiem: https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/study@research/aktualnosci/vii-edycja-konkursu-study@research-trwa-nabor-wnioskow

Dear IV-year Students (including CREOLE)

I am sending information about the currently ongoing call for applications for the 7th edition of the Study@research competition (IDUB competition No. 096)

Study@research – UAM students in the first year of their sophomore or fourth year of unified master’s studies are eligible to apply.

The competition includes funding for:

a. The student’s individual research project or
b. a team project carried out by a student research group.

Details of the competition can be found on the competition website https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/study@research/informacje and in the attached REGULATIONS.

Deadline for submission of applications: until March 27, 2023

The competition application should be filled out on the Project website: https://idub.amu.edu.pl (Competitions tab – competition 096 „Study@research”)

The announcement of the competition can be found at the following link: https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/study@research/aktualnosci/vii-edycja-konkursu-study@research-trwa-nabor-wnioskow

 Katarzyna Marciniak