24 maja 2019

Festiwal Podróżniczy Bez Granic 8-10 czerwca: inicjatywa SKNE

24 maja 2019 | Agata Stanisz

Studentki i studenci zaangażowani w działalność Studenckiego Koła Naukowego Etnologów, a zwłaszcza Ula Małecka, Zuza Nalepa oraz Ela Stańczyk serdecznie zapraszają na współtworzone przez nich wydarzenie Festiwal Podróżniczy Bez Granic.

Festiwal Podróżniczy Bez Granic jest inicjatywą dwóch kół naukowych: Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM oraz Studenckiego Koła Naukowego Etnologów z Wydziału Historycznego UAM. Odbędzie się 8-10 czerwca 2019 r. w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu pod honorowym patronatem Rektora UAM prof. UAM dra hab. Andrzeja Lesickiego, Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej oraz Dziekana Wydziału Historycznego UAM prof. dra hab. Kazimierza Ilskiego.

W wydarzeniu wezmą udział nasze studentki i pracowniczki. W sobotę 8 czerwca o 12.40 Agata Stanisz wystąpi z prelekcją pt. Domy w drodze, czyli antropologiczna podróż ciągnikiem siodłowym, o 14.30 Ula Małecka opowie o wolontariacie na Madagaskarze a 15.30 Ewa Tracz poprowadzi warsztaty z jogi głosu.

Udział w festiwalu jest bezpłatny.

Program 3-dniowego wydarzenia znajduje się na stronie: http://bezgranic.amu.edu.pl/program-festiwalu.

Zgłoszenia (indywidualne oraz grupowe) na poszczególne prelekcje przyjmujemy do 2 czerwca 2019 r. poprzez stronę: http://bezgranic.amu.edu.pl/rejestracja.