24 września 2020

Apel do SKNE

24 września 2020 | Karolina Dziubata

Drogie Członkinie i Drodzy Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Etnologów,

dobrze wiemy, że nastał dobry czas na kontynuacje Waszej działalności. Czekamy, jak zwykle, na Wasze inicjatywy badawcze, od dawna planowaną konferencję i nowe projekty naukowe. Do dzieła!

Z dydaktycznym pozdrowieniem, w imieniu Pracowniczek i Pracowników IAiE

Agnieszka Chwieduk 

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych (etnologia, IAiE)