19 listopada 2020

Wystąpienie dr hab. Anny Weroniki Brzezińskiej na konferencji „Strajki szkolne na Kaszubach 1906 i 1907 r.”

19 listopada 2020 | Karolina Dziubata

27 listopada na platformie ClickMeeting odbędzie się Ogólnopolska Konferencja ONLINE „Strajki szkolne na Kaszubach 1906-1907 r.” organizowana przez Kaszubsko – Pomorska Szkoła Wyższa, Kaszubski Zespół Parlamentarny oraz Instytut Balticum.

O godz. 12:30 wystąpi dr hab. Anna Weronika Brzezińska z referatem „Wypisy z kronik szkolnych na Kociewiu. Materiały etnograficzne ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego”. Zapraszamy do wysłuchania!

Szczegóły na stronie: https://kpsw.pl/strajki-szkolne-na-kaszubach-1906-1907/