6 października 2020

Dwie nagrody dla pracowników IAiE – Nagrody PTL im. Antoniego Kaliny za 2019 rok

6 października 2020 | Karolina Dziubata

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego ma przyjemność ogłosić zwycięzców w pierwszej edycji Konkursu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – Nagroda im. Antoniego Kaliny za 2019 rok.

Kategoria I: najciekawsza publikacja o tematyce etnologicznej/antropologicznej

Michał Buchowski (red.), Twilight Zone Anthropology: voices from Poland, Canon Pyon: Sean Kingston Publishing – NAGRODA ZESPOŁOWA

Kategoria II: najciekawsza wystawa o tematyce etnologicznej/antropologicznej

Wzornik. Szycie opoczyńskie, łowickie, sieradzkie, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, kuratorka: Alicja Woźniak 

Kategoria III: najciekawsze wydarzenie o tematyce etnologicznej/antropologicznej

International Union of Anthropological and Ethnological Sciences Inter-Congress 2019 „World Solidarities”, Komitet Organizacyjny: Przewodniczący prof. dr hab. Michał Buchowski; koordynatorzy: prof. UAM dr hab. Natalia Bloch, dr Łukasz Kaczmarek; członkinie i członkowie: dr Zofia Boni, mgr Kamila Grześkowiak, mgr Marta Kluszczyńska, dr Małgorzata Kowalska, dr Jan Lorenz, mgr Alexandra Staniewska, prof. UAM dr hab. Agata Stanisz, mgr Aleksandra Turowska.

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia oraz gratulujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom konkursu!

źródło