27 września 2021

Zarządzenie Rektora w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze zimowym 2021/2022

27 września 2021 | Karolina Dziubata

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

Zarządzenie reguluje działanie Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, w okresie stanu epidemii, w zakresie:

 • organizacji kształcenia:
  • na studiach pierwszego stopnia;
  • na studiach drugiego stopnia;
  • na jednolitych studiach magisterskich;
  • na studiach doktoranckich oraz w szkole doktorskiej;
  • na studiach podyplomowych, szkoleniach oraz kursach;
 • weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się;
 • zasad działania komisji i innych gremiów działających na podstawie statutu.

Zarządzenie nr 139/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022