11 czerwca 2018

Konferencja o wzornictwie regionalnym

11 czerwca 2018 | Karolina Dziubata

W drugi weekend czerwca w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej zebrała się większość najważniejszych polskich badaczek zajmujących się etnodizajnem, strojem ludowym i wzornictwem regionalnym. W dniach 8-9.06 w Kaliszu odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Twórcy / Wytwórcy / Przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego”, którą zorganizowały dr hab. Anna Weronika Brzezińska i dyrektor MOZK Sylwia Kucharska.

Osiemnaście prelegentek wygłosiło referaty poświęcone współczesnemu wykorzystaniu wzornictwa regionalnego, jego przemianom, różnorodnym zastosowaniom i znaczeniu w różnych kontekstach społeczno-kulturowych. W sesji plenarnej udział wzięły ekspertki w tym zakresie – Alicja Mironiuk-Nikolska z Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Justyna Słomska-Nowak z Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Agnieszka Jacobson-Cielecka ze School of Form z Poznaniu. Wśród prelegentek znalazły się również studentki i doktorantki z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w Poznaniu – Aleksandra Dzik, Michalina Janaszak i Karolina Dziubata.W organizacji wydarzenia pomagały studentki Dominika Krzyżańska, Zuzanna Pilarz i Martyna Szałek.

Konferencji towarzyszyła wystawa pt. „Twórcy / Wytwórcy / Przetwórcy. Z dziejów kaliskiej Cepelii”, której kuratorką jest dr hab. Anna Weronika Brzezińska. Na wernisażu zjawiło się wielu mieszkańców Kalisza, w tym kilka kobiet, które miały ogromny wpływ na powstanie i wygląd wystawy – udzieliły wywiadów, udostępniły zdjęcia i wypożyczyły przedmioty, które znalazły się w MOZK.