13 czerwca 2018

Konferencja: Choroby rzadkie – badania antropologiczne i interdyscyplinarne perspektywy badawcze. Poznań 2018

13 czerwca 2018 | Agata Stanisz

Rare Diseases: Anthropological Research and Interdisciplinary Research Perspectives

Termin i miejsce konferencji:

22-23.11.2018 Poznań
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Termin nadsyłania abstraktów: 15.07.2018.

Szczegóły w załączniku