25 czerwca 2018

19. Globalne Forum Koreańskie

25 czerwca 2018 | Agata Stanisz

Serdecznie zapraszamy na obrady 19. Globalnego Forum Koreańskiego, które odbędzie się 27-28 czerwca w Sali Lubrańskiego, w Collegium Minus przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu. Organizatorami wydarzenia są Korean Global Foundation, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM oraz Instytut Króla Sejonga (King Sejong Insittute).

W Forum udział wezmą przedstawiciele świata polityki, a także eksperci i uczeni, zajmujący się problematyką koreańską w kontekście lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Tematem obrad będą najbardziej bieżące wydarzenia polityczne, które w obliczu napięć i rokowań jawią się jako przełomowe w skali globalnej.

Jednym z prelegentów będzie prof. dr hab. Michał Buchowski, który wygłosi referat Communism and Neoliberal Capitalism Confronted: Some Anthropological Lessons from the Central European History for Korea.

Plan konferencji