26 kwietnia 2021

Wykład mgra Michała Sity pt. „Wybrane badawcze strategie w polskiej fotografii dokumentalnej” na Uniwersytecie Rzeszowskim 29.04.2021(online)

26 kwietnia 2021 | Karolina Dziubata

Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładzie pt. „Wybrane badawcze strategie w polskiej fotografii dokumentalnej”, który w czwartek 29.04.2021 o godz. 10:30 wygłosi nasz doktorant Michał Sita w ramach seminarium „Materialne – niematerialne. Kultura w perspektywie interdyscyplinarnej” na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Wydarzenie na FB

Link do spotkania w MS Teams

Fotografki i fotografowie odwołujący się do dokumentalnej tradycji coraz częściej realizują skomplikowane, głębokie, badawcze prace, poddające wizualnej analizie zewnętrzne wobec fotografii rzeczywistości. Uwolnieni od swoich dotychczasowych zobowiązań wobec prasy, w jakiej zdjęcia pełniły funkcję ilustracyjną, dokumentaliści zaczęli przejmować kontrolę nad całością proponowanego przez nich przekazu. Zaczęli autonomicznie decydować o metodach swoich wizualnych badań, strategiach dystrybucji ich wyników, o sposobach włączania ich w społeczny obieg w formie wystaw, zinów, publikacji książkowych czy artystycznych interwencji. Powołali do życia kolektywy i galerie. Granica między działaniami dokumentalnymi a sztuką zaczęła się więc zacierać, a jednocześnie, dzięki tym zmianom, pojawiła się bardzo ciekawa przestrzeń dla współpracy z naukami humanistycznymi i społecznymi. Kwestie refleksyjności, zaangażowania, wielogłosowości i odpowiedzialności za proponowane wyjaśnienia, wysunęły się w tych artystycznych praktykach na pierwszy plan. Przyjrzę się kilku najnowszym polskim projektom fotograficznym tego typu.
Nie będzie to jednak wykład o metodach użycia fotografii w badaniach naukowych. Przeciwnie. Chciałbym zaprezentować kilka strategii obieranych przez współczesnych polskich twórców, którzy we własnej pracy wykorzystują narzędzia nauk humanistycznych i społecznych. Współpracują z badaczami lub sami adaptują metody etnograficzne, inicjują eksperymentalne działania w przestrzeni publicznej. Ich prace pozostają ściśle związane z pytaniami jakie zadają etnolodzy, socjologowie czy kulturoznawcy, jednak operując na polu sztuki – proponują nieco inne wnioski, odkrywają inne prawdy, przesuwają sens analizy w kierunkach, jakich humanistyczne czy społeczne dyscypliny samodzielnie nie potrafiłyby przewidzieć.

Michał Sita – urodzony w 1985 roku fotograf dokumentalista, kurator. Absolwent Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie i antropologii na UAM w Poznaniu. Obecnie w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Antropologii i Etnologii UAM pracuje nad doktoratem dotyczącym społecznych sposobów używania przeszłości. Wcześniejsze antropologiczne badania prowadził w Irackim Kurdystanie, gdzie przyglądał się dynamice zmian lokalnych struktur plemiennych. Współodpowiadał za wizualne badania w projektach konsorcjum RurAction, Uniwersytetu Jyväskylä, Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

We własnej fotograficznej praktyce interesuje się interpretacją dziedzictwa i społeczną pamięcią: pełnił rolę kuratora archiwum zoologicznych zdjęć IŚRiL PAN w Poznaniu, jest współautorem publikacji artystycznej dotyczącej procesu konserwacji partyzanckich tuneli Củ Chi, współpracował z Bramą Poznania przy przygotowaniu ekspozycji poddających refleksji lokalne dziedzictwo. W latach 2016–2018 kuratorował festiwal książek fotograficznych XPRINT a w jego ramach wystawy m.in. Mayumi Suzuki czy Martina Parra i Rimaldasa Vikšraitisa. Współzałożyciel fundacji PIX.HOUSE prowadzącej w Poznaniu wydawnictwo i galerię fotografii dokumentalnej. Jest jednym z ekspertów programu talentów 6×6 World Press Photo. Współpracuje z redakcją Kultury u Podstaw.
michalsita.com
etnologia.amu.edu.pl/pracownik/mgr-michal-sita/