5 sierpnia 2019

Mgr Ewelina Ebertowska na badaniach w Armenii

5 sierpnia 2019 | Karolina Dziubata

W dniach 02.07-04.08.2019 nasza doktorantka Ewelina Ebertowska przebywała na badaniach terenowych w Armenii. Ich celem było zebranie materiałów do pracy doktorskiej dotyczącej mniejszości Polskiej w Armenii. W trakcie wyjazdu poszerzała ona także swoją wiedzę na temat Armenii i szkoliła znajomość języka Ormiańskiego. Badania były niezwykle owoce. W trakcie nich Ewelina poznała potomków Polskiego Generała, który w XIX wieku osiadł w Gruzji a jego potomkowie wciąż żyją w Armenii. Uzupełnieniem rozmów i obserwacji uczestniczącej są materiały fotograficzne.

Opisy zdjęć:

1. Plac Republiki w Erywaniu
2. Wernisaż – miejsce handlu pamiątkami w Erywaniu. Na zdjęciu tradycyjne, ręcznie wykonywane dywany ormiańskie.
3. Okolice Kościoła św. Hripsime w Etczmiadzinie
4. Widok na Ararat w Erywaniu
5. W ostatni piątek miesiąca w Erywaniu odbywają się otwarte warsztaty tańców ormiańskich pod Kaskadami
6. Uliczka w dzielnicy Kond w Erywaniu. Kond to jedna z najstarszych i najbiedniejszych dzielnic Erywania.
7. Para Młoda w mieście Giumri.