20 maja 2021

Webinar 27.05.2021: Lokalne badania migracji w Poznaniu. Prezentacja działalności Centrum Badań Migracyjnych UAM

20 maja 2021 | Karolina Dziubata

Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na webinar:

Lokalne badania migracji w Poznaniu. Prezentacja działalności Centrum Badań Migracyjnych UAM

Termin: 27 maja 2021, czwartek, godz. 10.00-11:30 (online, zoom).

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejszą rejestrację pod adresem:https://forms.gle/MiFDjLcBCdwPMu4N6

Wystąpią: prof. UAM dr hab. Natalia Bloch, dr Izabela Czerniejewska, prof. Elżbieta Goździak, prof. UAM dr hab. Izabella Main, dr Robert Rydzewski, Karolina Sydow. Uczestników i uczestniczki powita prof. Michał Buchowski.

Podczas webinaru przedstawimy metody i techniki badania migracji, na przykładzie lokalnych projektów badawczych realizowanych przez zespół CeBaM UAM w Poznaniu. Pokażemy, że poznanie sytuacji migrantów/ek, ich potrzeb oraz trudności, pozwala lepiej zrozumieć ich udział w życiu społeczności Poznania i Wielkopolski, a dzięki temu umożliwia przygotowanie i prowadzenie skutecznej polityki integracyjnej i migracyjnej. 

W projektach badawczych CeBaM UAM ważną rolę od początku odgrywał aspekt stosowany  – formułowanie rekomendacji i wykorzystywanie wyników badań do tworzenia miejsc wsparcia migrantów (Migrant Info Point), szkoleń, kampanii edukacyjnych i medialnych – o czym również opowiemy na spotkaniu.

Webinar adresowany jest przede wszystkim do przedstawicielek/li instytucji samorządowych, fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz migrantów/ek, osób zainteresowanych tematyką migracji i integracji, zwłaszcza w kontekście lokalnym oraz osób zainteresowanych współpracą z CeBaM UAM na polu badawczym, edukacyjnym i interwencyjnym.

Link do wydarzenia na portalu FB: https://fb.me/e/2a7bvqgb1

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i będzie nagrywane. Biorąc udział w tym webinarze, automatycznie wyrażasz zgodę na nagrywanie treści audiowizualnych prezentowanych podczas wydarzenia oraz wyrażasz zgodę na późniejsze wykorzystanie nagrania w przestrzeni publicznej.

Serdecznie zapraszamy!