10 września 2021

Stanowisko zespołu Centrum Badań Migracyjnych ws. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

10 września 2021 | Karolina Dziubata

PODPISZ PETYCJĘ

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec postawy polskich władz, które uniemożliwiają osobom koczującym na granicy polsko-białoruskiej złożenie wniosku o status uchodźcy. Uchodźcy po raz kolejny zostali zinstrumentalizowani w sporach międzynarodowych, stając się ich tragiczną ofiarą. Tzw. wypychanie za granicę (push-backs) dokonywane przez polską straż graniczną jest niezgodne z polskim i międzynarodowym prawem. Prawo do azylu po doświadczeniach II wojny światowej zostało wpisane do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a Konwencja Genewska oraz protokoły dodatkowe z 1977 r. dotyczące statusu uchodźców, których Polska jest sygnatariuszem, zobowiązuje nas do rozpatrywania takich wniosków. Tylko indywidualne rozpatrzenie sprawy może być podstawą do stwierdzenia, czy danej osobie taka ochrona przysługuje. Dlatego apelujemy o przyjęcie wniosków o status uchodźcy od osób koczujących na granicy polsko-białoruskiej i zapewnienie im ochrony.

Równocześnie sprzeciwiamy się budowie płotu z drutu kolczastego na granicy polsko-białoruskiej, który na wzór stojących już na granicy węgiersko-serbskiej czy hiszpańsko-marokańskiej barier powstrzymują uchodźców tylko punktowo i sprawiają, że kierują się oni na coraz niebezpieczniejsze szlaki migracyjne. Płot postawiony na granicy nie powstrzyma zjawiska imigracji i uchodźstwa do Polski.

Nie godzimy się na zakaz wjazdu dziennikarzy(ek) oraz przedstawicieli(ek) społeczeństwa obywatelskiego na obszary objęte stanem wyjątkowym. Jest to praktyka, która ogranicza dostęp do informacji o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i pozwala ukryć nielegalne działania polskich służb.

Dyrektor Centrum Badań Migracyjnych, prof. dr hab. Michał Buchowski 

Z-czyni Dyrektora Centrum Badań Migracyjnych, prof. UAM dra hab Izabella Main 

prof. UAM dra hab Natalia Bloch

dr Izabela Czerniejewska

prof. Elżbieta Goździak

mgr Marta Kluszczyńska

mgr Izabela Kujawa 

dr Robert Rydzewski

mgr Karolina Sydow

dr hab Zbigniew Szmyt