17 kwietnia 2023

Turystyka i migracje małżeńskie w postkolonialnym świecie. Antropologiczne studium długotrwałych intymnych relacji Masajów i Europejek

Elżbieta Wiejaczka, Turystyka i migracje małżeńskie w postkolonialnym świecie. Antropologiczne studium długotrwałych intymnych relacji Masajów i Europejek

Celem projektu jest zbadanie powstałych w następstwie turystyki, długotrwałych relacji masajskich mężczyzn z Europejkami, zwłaszcza tych, które skutkują zmianą miejsca zamieszkania jednego z partnerów, to jest migracji Masaja do Europy lub decyzji partnerki o pozostaniu w Tanzanii. Interesują mnie realizowane w tym kontekście strategie względem miejsca zamieszkania, strategie ekonomiczne, kwestie negocjowania ról genderowych, wzajemna egzotyzacja i adaptacja partnerów. W trakcie badań będę chciała również zbadać, jak zmieniają się wyobrażenia o Innym (Masajów o ich partnerkach i na odwrót), jak rozumiany jest dobrostan i jak relacje te są odbierane przez członków masajskich oraz europejskich rodzin, a także jak wychowywane są dzieci. Będę analizować, jak różnice w wykształceniu, wieku i różnie pojmowanych rolach społecznych są rozgrywane w związkach i jaki mają na nie wpływ. Moim celem jest ponadto przyjrzenie się tym relacjom w szerszym kontekście i próba odpowiedzi na pytanie, jak turystyka sprzyja migracjom oraz podważaniu postkolonialnych, hierarchicznych relacji.

Masajowie żyją w patriarchalnych społecznościach, którymi rządzą konkretne reguły. Mężczyźni i kobiety mają do wypełnienia określone role, a to, co męskie, rzadko miesza się z tym, co kobiece. W relacjach z kobietami z globalnej Północy Masajowie odgrywają swoją męskość inaczej niż w rodzinnych strukturach. Moim celem jest zbadanie, na czym dokładnie zasadza się ta zmiana i do jakiego stopnia mężczyźni są skłonni przekształcać sposób odgrywania swojej męskości. Interesuje mnie również, w jaki sposób Europejki zmieniają odgrywanie swojej kobiecości w relacji z Masajami.

Badania prowadzę głównie w trzech lokalizacjach:

  1. miejscowościach rodzinnych masajskich migrantów;
  2. miejscowościach turystycznych na Zanzibarze;
  3. miejscu imigracji docelowej w Tanzanii.

Projekt realizuję w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (UMO-2021/41/N/HS3/02208).