14 listopada 2023
Obraz autorstwa Freepik

ERICA – Environmental monitoRIng through Civic engagement

Projekt pt. „ERICA – Environmental monitoRIng through Civic engagement” (Monitorowanie środowiska poprzez zaangażowanie obywatelskie), złożony w ramach konsorcjum przez profesor UAM dr hab. Aleksandrę Lis-Plesińską oraz dra Marka Jaskólskiego, uzyskał dofinansowanie w konkursie KA220-ADU-Cooperation partnerships in adult education programu Erasmus+.

Konsorcjum składające się z Erasmus Universiteit Rotterdam, Uniwersitat de Barcelona, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Cova Contro Scialit, Software e Consulting SRL, Source International oraz Onlus Assosiation Europeenne pour la democratie locale otrzymało dofinansowanie w wysokości 400 000 Euro, projekt realizowany będzie przez okres trzech lat w Instytucie Antropologii i Etnologii oraz  w Centrum Badań nad Wyzwaniami Ekologicznymi i Energetycznymi UAM.

Kierownikiem projektu jest prof. UAM dr Aleksandra Lis-Plesińska, głównym wykonawcą dr Karolina Dziubata-Smykowska, a współpracownikiem dr Marek Jaskólski.

https://www.ericaproject.eu/