Staże studenckie

Drogie Studentki i Drodzy Studenci, zapraszam do zapoznania się z atrakcyjną ofertą stażu zaproponowaną przez UAM, w ramach projektu „UNIWERSYTET JUTRA”. Chętnych proszę o zgłaszanie się do koordynatora prof. UAM dr hab. Zbigniewa Szmyta, do 20 marca 2023.  Udział w stażu będzie równoznaczny z rozliczeniem praktyk zawodowych (szczegóły wyjaśni koordynatorka: agach@amu.edu.pl). Katarzyna Marciniak 

Study@research

Drogie Studentki i Studenci I roku studiów magisterskich (w tym CREOLE) Przesyłam informację o obecnie trwającym naborze do VII edycji konkursu Study@research  (konkurs IDUB nr 096)  Study@research  – do złożenia wniosku uprawnieni są studenci UAM I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych studiów magisterskich.   Konkurs obejmuje finansowanie:  a. indywidualnego projektu badawczego studenta lub  b.…